Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT (15/12/2014)

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 4700/CHK-ANHK ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Cục Hàng không Việt Nam về việc Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.

Xin ý kiến dự thảo Quyết định và phụ lục đính kèm “Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc” (08/12/2014)

Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo Quyết định và phụ lục đính kèm “Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc”.

Trang:
Tìm theo ngày :