Xin ý kiến dự thảo Quyết định và phụ lục đính kèm “Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc”

Thứ hai, 08/12/2014 16:08 GMT+7
Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo Quyết định và phụ lục đính kèm “Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc”.

Bộ GTVT đề nghị các Sở GTVT rà soát, cho ý kiến về dự thảo Phụ lục (Lưu lượng tối đa giữa các tỉnh (chuyến/tháng) tại Phụ lục), đặc biệt các số liệu liên quan của địa phương mình để Bộ GTVT hoàn thiện trước khi phê duyệt Quy hoạch.

Bộ GTVT gửi kèm công văn này hiện trạng và quy hoạch về bến xe toàn quốc để các Sở GTVT có căn cứ nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô.

Văn bản góp ý gửi về Bộ GTVT (thông qua Vụ Vận tải đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email: duongvanchung2011@gmail.com, đ/c Chung 0913008988); vuvantai@mt.gov.vn) trước ngày 11/12/2014.

Phụ lục đính kèm tại đây!

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)