Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT

Thứ hai, 15/12/2014 16:36 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 4700/CHK-ANHK ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Cục Hàng không Việt Nam về việc Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.

Để nội dung của Thông tư được hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải) trước ngày 22 tháng 12 năm 2014 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)