Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh

Thứ tư, 24/05/2017 15:05 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Quyết định 1385/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm tận dụng khai thác hết năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có, nâng cao sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến, tăng doanh thu, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong kinh doanh vận tải.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là nghiên cứu điều chỉnh công tác tổ chức vận tải, bố trí các đơn vị vận tải thích hợp trên các tuyến để nâng cao số lượng đôi tàu và doanh thu, bảo đảm mức tăng trưởng sản lượng vận tải đường sắt hàng năm từ 8% trở lên. Đến năm 2020 sản lượng vận tải thông qua trên tuyến đạt 2,6 triệu lượt khách/năm và 4,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Về tốc độ chạy tàu, Bộ GTVT xác định trên tuyến sẽ đảm bảo được tốc độ trung bình của tàu khách là 80 km/h, tàu hàng là 60 km/h.

Đề án cũng đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp về điều hành và tổ chức vận tải; Giải pháp kết nối với các tuyến đường sắt và phương tiện vận tải khác; Giải pháp về kinh doanh dịch vụ; Giải pháp về nâng cao năng lực phương tiện thiết bị; Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng đường sắt; Giải pháp về cơ chế; Giải pháp về huy động nguồn lực. Cùng với đó, Đề án cũng có những giải pháp về lâu dài, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư làm đường sắt nhánh từ các nhà máy, khu công nghiệp kết nối vào đường sắt quốc gia.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)