Bộ GTVT triển khai Văn bản số 5073 về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải

Thứ hai, 29/05/2017 13:40 GMT+7

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Công văn số 5513/BGTVT-MT ngày 25/5/2017 về việc triển khai Văn bản số 5073/VPCP-CN ngày 17/5/2017 của VPCP về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 5073/VPCP-CN ngày 17/5/2017 của VPCP về thực hiện lộ trình theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Bộ GTVT giao các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017: “Khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu điezen bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017, sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu; đồng thời báo cáo Bộ GTVT kế hoạch nêu trên”

Khẩn trương gửi Bộ GTVT văn bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu điezen không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 mà chưa hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017 (Văn bản số 3273/BGTVT-MT ngày 29/3/2017 của Bộ GTVT).

2. Cục Đăng kiểm VN: Đối  chiếu thực tế sản xuất, nhập khẩu xe ô tô của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu với Bảng kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu điezen của các doanh nghiệp (Phụ lục kèm theo Công văn số 5360/BGTVT-MT ngày 22/5/2017) để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30 hàng tháng.

Kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ GTVT các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải để giải quyết theo thẩm quyền; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trong việc thực hiện kiểm tra khí thải xe cơ giới bảo đảm chặt chẽ, thuận tiện và bình đẳng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Nâng cao năng lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kiểm tra, kiểm soát khí thải xe cơ giới sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới đảm bảo đáp ứng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

3. Vụ Môi trường: Phối hợp với Cục Đăng kiểm VN rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trong việc thực hiện kiểm tra khí thải xe cơ giới.

Tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải; đề xuất Bộ GTVT giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)