Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ sáu, 30/06/2017 09:09 GMT+7
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT, ngày 01/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo Quyết định, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ và nội dung chi tiết của các thủ tục xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)