Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ sáu, 14/07/2017 09:31 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 1842/QĐ-BGTVT, ngày 26/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo Quyết định, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ và nội dung chi tiết xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)