Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ ba, 19/09/2017 10:11 GMT+7
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017 về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)