Đề nghị lấy ý kiến nội dung quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 17/06/2019 16:30 GMT+7

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng các quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính của từng đơn vị, đến nay cơ bản đã hoàn thành để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Để có cơ sở ban hành Quyết định công bố quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại và có ý kiến đối với nội dung các quy trình điện tử của đơn vị  mình giải quyết.

Cụ thể, nội dung các đơn vị tại đây:

STT

Cơ quan, đơn vị

Link tải file

Ghi chú

1

Vụ Kết cấu hạ tầng

http://upload.mt.gov.vn/2019/CQB_KhongLienThong.zip http://upload.mt.gov.vn/2019/CQB_LienThong.zip

 

2

Vụ Tổ chức cán bộ

http://upload.mt.gov.vn/2019/CQB_KhongLienThong.zip

 

3

Vụ Vận tải

http://upload.mt.gov.vn/2019/CQB_KhongLienThong.zip

 

4

Tổng cục ĐBVN

http://upload.mt.gov.vn/2019/DBVN.zip

 

5

Cục Hàng không Việt Nam

http://upload.mt.gov.vn/2019/HKVN.zip

 

6

Cục Hàng hải Việt Nam

http://upload.mt.gov.vn/2019/HHVN.zip

http://upload.mt.gov.vn/2019/CQB_LienThong.zip

 

7

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

http://upload.mt.gov.vn/2019/DTVN.zip

 

8

Cục Đường sắt Việt Nam

http://upload.mt.gov.vn/2019/CucDSVN.zip

 

9

Cục Đăng kiểm Việt Nam

http://upload.mt.gov.vn/2019/DKVN.zip

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)