Ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT

Thứ sáu, 25/11/2022 09:48 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT "Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ".

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện điều chỉnh, cập nhật mã định danh điện tử trong các Hệ thống Công nghệ thông tin của đơn vị để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Bộ, phù hợp với thực tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2022 và thay thế Quyết định số 1432/QĐ-BGTVT ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)