Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Thứ sáu, 25/11/2022 14:01 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1548/QĐ-BGTVT về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định, ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam như sau: Số lượng: 05 xe ô tô. Chủng loại xe 15 - 16 chỗ ngồi (xe gắn thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh và các thiết bị cần thiết khác; hai bên cửa xe có sơn chữ “Tìm kiếm cứu nạn” có phản quang theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 30/2017/NĐCP ngày 21/3/2017 của Chính phủ).

Đối tượng sử dụng: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I, II, III, IV (mỗi đơn vị 01 xe ô tô).

Mức giá mua xe: Theo Văn kiện phi dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1912/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2021.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)