Khai giảng các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2022

Thứ hai, 28/11/2022 10:57 GMT+7

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần CNTT iPMac tổ chức lễ khai mạc các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2022.

Học viên tham dự khóa học là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ;  Trung tâm CNTT; các Cục chuyên ngành; các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; các Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ GTVT.

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT Phùng Văn Trọng phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc lễ khai giảng các khóa học, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT Phùng Văn Trọng cho biết: Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia/Bộ GTVT, 3 trụ cột cần thực hiện chuyển đổi số, gồm: Phát triển Chỉnh phủ số; Phát triển kinh tế số và Phát triển xã hội số. Chuyển đổi số luôn gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng.

“Công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021, Bộ GTVT là 1 trong 2 bộ, cơ quan ngang bộ xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng”, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Phùng Văn Trọng nhấn mạnh và cho biết, Bộ GTVT hiện nay đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Để thực hiện tốt công tác này, cần phải có cơ chế giám sát sự tuân thủ các quy định và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị.

Về nhân lực an toàn thông tin: Tuy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin nhưng còn chưa đồng đều; vì vậy, để đáp ứng yêu cầu hiện nay về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, các đơn vị cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng. 

Các học viên là cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng
thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT, Bộ đã giao Trung tâm CNTT tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2022 gồm 04 khóa: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin - Security+; Bồi dưỡng kiến thức về quản lý an toàn thông tin; Bồi dưỡng kỹ năng phòng chống tấn công mạng; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng này là một trong các nội dung thuộc Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT.

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng có ý nghĩa rất quan trọng, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng; giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin mạng của Bộ triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Bộ GTVT và các đơn vị.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của khóa học, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Bộ GTVT Phùng Văn Trọng đề nghị các cán bộ, học viên tham gia lớp tập huấn phải học tập với tinh thần nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi, nghiên cứu sâu nội dung liên quan để đạt được hiệu quả sau khóa học.

Theo chương trình, thời gian 04 khóa học bắt đầu ngày 28/11 - 21/12/2022. Học viên được các giảng viên, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm truyền đạt đầy đủ những kiến thức, nghiệp vụ, kinh nghiệm về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Sau khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

VH
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)