Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới