Thông tin văn bản số: 10/2017/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 10/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/04/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng
Lĩnh vực Đăng kiểm, Hàng hải, Khoa học - Công nghệ  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển