Thông tin văn bản số: 39/2018/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 39/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/06/2018
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường thủy nội địa  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT