Thông tin văn bản số: 04/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 04/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/01/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Thông tư quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ