Thông tin văn bản số: 01/2010/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2010/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/01/2010
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.
Ghi chú
Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 3862/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong hoạt động đường sắt