Thông tin văn bản số: 05/2010/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 05/2010/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/02/2010
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ
Ghi chú
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký