Thông tin văn bản số: 11/2010/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 11/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2010
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ghi chú
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2010 và thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ