Thông tin văn bản số: 568/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 568/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020