Dự thảo: Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/01/2018

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách nhận văn bản này có ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Nghị định.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, qua Vụ Vận tải để hoàn thiện dự thảo Nghị định và tiến hành các bước tiếp theo.

 

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang