• 01/2018/TT-BGTVT 03/01/2018 Thông tư 01/2018/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
  • 51/2017/TT-BGTVT 29/12/2017 Thông tư 51/2017/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
  • 50/2017/TT-BGTVT 29/12/2017 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
  • 49/2017/TT-BGTVT 15/12/2017 Thông tư 49/2017/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Khách online:783
Lượt truy cập: 70417475