• 22/2016/TT-BGTVT 01/09/2016 Thông tư 22/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
  • 21/2016/TT-BGTVT 25/08/2016 Thông tư 21/2016/TT-BGTVT Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
  • 20/2016/TT-BGTVT 20/07/2016 Thông tư 20/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
  • 15/2016/TT-BGTVT 30/06/2016 Thông tư 15/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Khách online:975
Lượt truy cập: 59538811