• 04/VBHN-BGTVT 02/03/2017 Thông tư 04/VBHN-BGTVT Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
  • 03/VBHN-BGTVT 02/03/2017 Thông tư 03/VBHN-BGTVT Quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
  • 06/2017/TT-BGTVT 28/02/2017 Thông tư 06/2017/TT-BGTVT Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
  • 01/VBHN-BGTVT 28/02/2017 Thông tư 01/VBHN-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
Khách online:731
Lượt truy cập: 62095643