Mời góp ý Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường bộ  

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: caohien1310@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.
 

File đính kèm
file20200108095202_12588.zip