Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và taxi

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại điểm c mục 2 Thông báo số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30/3/2018; Văn bản số 10477/VPCP-KTTH ngày 15/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Thông tư dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi; Văn bản số 210/VPCP-KTTH ngày 09/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Thông tư dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi, Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi (thay thế Thông tư liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT).

Để tiếp tục thực hiện nghiêm đúng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ GTVT đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến góp ý về các nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyển cố định, xe buýt và xe taxi.

Ý kiến góp ý bằng văn bản cùa Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải; số fax: 043.9427331 hoặc 043.9423291 và gửi file theo địa chỉ vuvantaỉ@mtgov.vn) trước ngày 01/03/2020 để Bộ GTVT tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và ban hành Thông tư.

Dự thảo Thông tư nêu trên được gửi kèm theo Công văn này; file mềm của Thông tư được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Bộ GTV; thông tin chi tiết xin liên hệ Đỗ Quốc Phong, số ĐT 0912135693).