Rà soát Điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đọan 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ sáu, 24/11/2017 13:47 GMT+7

Sáng nay (24/11), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp Rà soát điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp Rà soát điều chỉnh
Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

Theo báo cáo của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, phạm vi của Điều chỉnh Điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tập trung vào 05 chuyên ngành là đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không và các đơn vị tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở phân tích về sự cần thiết, căn cứ điều chỉnh Quy hoạch và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực GTVT cũng như cập nhật định hướng phát triển ngành GTVT và dự báo nhu cầu nhân lực ngành GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, phía Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đưa ra các nội dung Điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhân lực ngành GTVT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có trình độ chuyên môm, nghiệp vụ cao, cơ cấu hợp lý và có phẩm chất đạo đức tốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành GTVT và đáp ứng yêu cầu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT sẽ bao gồm các nhóm về giải pháp tăng cường công tác quản lý; nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo trong ngành; nhóm giải pháp đổi mới công tác đào tạo; nhóm giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; nhóm giải pháp về đầu tư, tài chính; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục-đào tạo; nhóm giải pháp về đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…

Đánh giá cáo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Viện chiến lược và Phát triển GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Viện tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo.

“Việc xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phải căn cứ từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; dựa trên cơ sở chiến lược, quy hoạch liên quan đến ngành GTVT”, Thứ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu trong báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch phải so sánh được vấn đề nhân lực ngành GTVT của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới; đánh giá cụ thể vào những gì đã làm được và những gì chưa làm được của Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đọan 2011-2020; nội dung Điều chỉnh Quy hoạch phải làm nổi bật được nhiệm vụ phát triển nhân lực để đạt được mục tiêu đề ra của Quy hoạch.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trong tuần tới phải làm trực tiếp làm việc với các Cục, Tổng cục, các Trường Đại học, Cao đẳng… về điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

K.A

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:901
Lượt truy cập: 99394696