Quản lý bay điều hành gần 900 nghìn chuyến bay an toàn trong năm 2019 (06/12/2019)

Ngành quản lý bay Việt Nam sắp đạt mốc điều hành 900 nghìn chuyến bay an toàn trong năm 2019...

Khách online:1596
Lượt truy cập: 96947343