Bắc Kạn: Xử lý điểm đen đèo Áng Toòng (28/11/2019)

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Dự án “Sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen đoạn đèo Áng Toòng”, tại Km113 + 600 – Km116 + 800 trên Quốc lộ 3B đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1540
Lượt truy cập: 96945900