Mời thầu Gói thầu BH2: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp đoạn Km26+500 –Km69+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn  (05/12/2019)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu BH2: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp đoạn Km26+500 - Km69+000 , Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 như sau:

Mời thầu Gói thầu TV8: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn Km69+000 – Km102+200, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn (03/12/2019)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) và lịch thực hiện đấu thầu Gói thầu TV8: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn Km69+000 - Km102+200, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, như sau:

Mời thầu Gói thầu TV7: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn Km26+500 - Km 69+000, Dự án xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn (03/12/2019)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc phát hành hồ sơ mời thầu và lịch thực hiện đấu thầu Gói thầu TV7: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn Km26+500 - Km 69+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn" (28/11/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa chữa" (28/11/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua máy nạp gas tự động, thùng và dụng cụ sửa chữa".

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua hệ thống bảo mật tài khoản" (08/11/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua hệ thống bảo mật tài khoản"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1579
Lượt truy cập: 96947504