Giới thiệu Ban Phòng,chống lụt, bão Bộ Giao thông vận tải (12/08/2004)

Ban Chỉ huy phòng chống, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ trưởng, trên cơ sở tách bộ phận phòng, chống lụt, bão trong phòng Giao thông vận tải địa phương thuộc Văn phòng Bộ...

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:7966
Lượt truy cập: 142.944.027