Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ GTVT (22/03/2023)

Ngày 21/3, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-BGTVT, "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải".

Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (05/08/2022)

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Đảng viên được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật khi tự giác nộp tài sản tham nhũng (12/07/2022)

Nội dung này được nêu trong Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 6/7. Văn bản này thay thế Quy định 07/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đại dịch Covid-19, cuộc cách mạng 4.0 và yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động thanh tra (13/01/2022)

Bất chấp sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng quốc tế trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đã gần 02 năm qua, kể từ khi lần đầu được phát hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc), đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở gần như khắp nơi trên thế giới. Các chính trị gia, các nhà quản trị và cả giới khoa học đều không mường tượng hết sự nguy hiểm của loài virus nhỏ bé này và những biến chủng của nó.

Kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ (26/02/2021)

Là nhấn mạnh của Thanh tra Chính phủ nhằm tiếp tục tăng cường, quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). “Không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai” trong xử lý tham nhũng

Một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (06/01/2020)

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều đã chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020. Có thể nói, Nghị định lần này có một số thay đổi lớn, đặc biệt là bổ sung, mô tả làm rõ hơn các hành vi vi phạm, nâng cao mức phạt đối với các hành vi trực tiếp là nguyên nhân xảy ra các tai nạn giao thông. Nghị định được làm như thế nào, lý do của sự thay đổi và những vấn đề gì thay đổi, bổ sung. Bài viết sau đây sẽ điểm qua để độc giả tham khảo.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13955
Lượt truy cập: 157.820.234