Bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN (28/10/2016)

Ngày 27/10/2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 3369/QĐ-BGTVT về việc bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư (27/07/2016)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 2298/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2016 "Về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư"

Công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng Trung tâm ứng dụng KHCN GTVT - Trường Cao đẳng GTVT III (27/03/2015)

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:5530
Lượt truy cập: 133.920.517