8 điểm mới trong nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT (30/11/2020)

Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung vào hình thức, nội dung tuyên truyền mới đáp ứng sự thay đổi, phát triển của công nghệ và xu hướng sử dụng của các đối tượng.

Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin (26/11/2020)

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (24/11/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2020 " công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải"

Các xu hướng về an ninh mạng trong năm 2020 (18/11/2020)

Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam đã ít nhiều để lại những hậu quả đáng kể và các chuyên gia bảo mật vẫn luôn phải tìm cách để hạn chế thiệt hại.

Hàng triệu máy tính và máy chủ Windows vẫn bị lỗ hổng BlueKeep đe dọa (18/11/2020)

Hơn 245.000 hệ thống sử dụng dịch vụ Windows vẫn có thể bị tấn công thông qua một trong các lỗ hổng nguy hiểm nhất hiện nay, BlueKeep.

Quảng Ninh: Ứng dụng CNTT trong vận tải khách thủy nội địa (18/11/2020)

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra kho dữ liệu lớn phục vụ phát triển du lịch của tỉnh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang đẩy nhanh triển khai Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý, điều phối vận tải hành khách du lịch thông minh bằng tàu thuyền và tăng cường an toàn, an ninh du lịch. Đây là một bước tiến quan trọng của Hạ Long trong thực hiện mục tiêu trở thành đô thị thông minh.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1244
Lượt truy cập: 111401084