Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp (17/01/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD ngày 15/1/2018 về việc "Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp".

Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (17/07/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2016 (14/02/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn hỏa tốc số 1322/BGTVT-CQLXD ngày 13/02/2017 về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2016.

Bộ GTVT công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 (21/10/2016)

Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định về công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với: Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP); Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long...

Công bố Nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ lên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT (21/09/2016)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 10929/BGTVT-TTr ngày 19/9/2016, gửi Thanh tra Bộ và các Ban QLDA thuộc Bộ "về việc Thu nộp ngân sách theo các Kết luận thanh tra nợ đọng xây dựng cơ bản".

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam (19/11/2014)

Ngày 18/11, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường ký Quyết định số 4358/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13621
Lượt truy cập: 133.539.182