Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo  (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1873/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1860/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây  (18/10/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2212/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (14/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay VN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (14/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13B - Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (18/10/2016)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13B: Mua sắm thiết bị O&M thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (phần JICA tài trợ). Cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:752
Lượt truy cập: 104612388