Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (22/09/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2678/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2017 về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Khách online:137477
Lượt truy cập: 66727781