Dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (01/11/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách online:654
Lượt truy cập: 78909830