Bến Tre: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về TTATGT (06/02/2023)

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền về trật tự ATGT phong phú, sát với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Khách online:12882
Lượt truy cập: 155.401.614