Hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên tàu Bình Thuận mất tích trên biển (22/08/2019)

Vào lúc 18h47 ngày 19/08/2019, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được tin báo tàu BTH 96303 TS có 01 thuyền viên rơi xuống biển.

Khách online:954
Lượt truy cập: 93138129