Phú Thọ: Triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm học 2021-2022 (17/09/2021)

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-SGD&ĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) năm học 2021-2022 trong toàn ngành.

Khách online:8004
Lượt truy cập: 126.790.819