Tháng 1/2022, Thanh Hóa xử phạt 6.842 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT  (18/01/2022)

Tháng 1/2022, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Khách online:13212
Lượt truy cập: 133.539.374