Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk

Thứ tư, 31/07/2019 08:51 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 6975/BGTVT-VT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi đến trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“Đề nghị Bộ GTVT quan tâm, ưu tiên bổ sung kinh phí bảo trì đường bộ trung ương để sửa chữa, cứng hóa mặt đường QL14C, QL29 (khoảng 66,5 km) hoàn chỉnh trong năm 2019, 2020 theo nội dung tại Thông báo số 447/TB-BGTVT ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk”.

Về vấn đề này, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng chiều dài là 96,5 km; đến hết 2019 sẽ được sửa chữa 59/96 km. Dự kiến trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020 tiếp tục sửa chữa 13,1 km với kinh phí dự kiến 45,5 tỷ đồng. Các đoạn tuyến còn lại khoảng 23/96 km sẽ tiếp tục sửa chữa sau năm 2020.

Quốc lộ 29, đoạn Km 178+062-Km284+155 đã được Bộ GTVT chấp thuận là QL.29 kéo dài theo Quyết định số 143/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2014 và Quyết định số 3276/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2015. Hiện tại, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đường bộ từ địa phương về Bộ GTVT quản lý. Sau khi hoàn thành việc điều chuyển tài sản, các đoạn đường bị hư hỏng trên QL.29 kéo dài sẽ được xem xét đưa vào kế hoạch bảo trì hàng năm để triển khai thực hiện.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)