Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông về Quy định đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT

Thứ tư, 16/01/2013 14:36 GMT+7
Ngày 11/1, Bộ GTVT đã ra Thông báo số 29/TB-BGTVT về Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp triển khai các Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Ngày 11/1, Bộ GTVT đã ra Thông báo số 29/TB-BGTVT về Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp triển khai các Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo thông báo, ngày 8/1, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp triển khai các Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD&CLCTGT trình bày các nội dung Quy định về Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư và các ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận như sau:

Về việc triển khai đánh giá, công bố năng lực của các đơn vị Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu các dự án xây dựng giao thông: Chất lượng và quản lý giá thành xây dựng công trình giao thông đang được toàn xã hội quan tâm. Bộ GTVT đã có các Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 và Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 xây dựng bộ 3 tiêu chí đánh giá các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng công trình giao thông ngành GTVT. Các quy định về đánh giá, công bố năng lực của các Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu là cần thiết và quan trọng nhằm đưa các hoạt động xây dựng công trình giao thông vào kỷ cương, minh bạch, giúp cho các chủ thể tham gia các dự án ngành GTVT xem xét lại chính năng lực của mình và có kế hoạch nâng cao năng lưc của đơn vị. Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu tất cả các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu tham gia dự án ngành GTVT do Bộ GTVT quyết định đầu tư quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Việc đánh giá, công bố năng lực Tư vấn, Nhà thầu không thay thế công tác đánh giá, lựa chọn tư vấn, nhà thầu theo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu đối với các dự án ngành GTVT nhưng là cơ sở quan trọng để Bộ xem xét, quyết định lựa chọn Chủ đầu tư, Ban QLDA, các Nhà thầu cũng như đối với các Tư vấn. Bộ khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng đánh giá và công bố xếp hạng Tư vấn hàng năm hoặc tham khảo.

Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT ban hành các quy định về các tiêu chí đánh giá nên trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ để xem xét, điều chỉnh.

Quy định trước mắt sẽ được áp dụng trong ngành GTVT, các công trình do Bộ GTVT là Chủ đầu tư và các công trình Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư, giao cho các Cục Quản lý chuyên ngành hoặc các Ban QLDA, các Sở GTVT các tỉnh làm chủ đầu tư dự án.

Bộ giao Cục QLXD&CLCTGT chủ trì đánh giá, xếp hạng năng lực các đơn vị Tư vấn gồm Tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát. Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì đánh giá năng lực các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổng Công ty Quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách. Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc lưu trữ biểu mẫu kê khai, công bố kết quả đánh giá, xếp hạng các đơn vị hoạt động xây dựng công trình giao thông hàng năm trên trang tin điện tử của Bộ GTVT.

Đối với các dự án Bộ GTVT là Chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo cáo trực tiếp lên Bộ. Đối với các dự án do các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA trực thuộc gửi báo cáo trực tiếp lên Chủ đầu tư. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ GTVT. Yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT và Vụ Kế hoạch tổng hợp hướng dẫn cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện và trả lời các thắc mắc của các đơn vị nếu có./.

KC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2009
Lượt truy cập: 118409864