Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012

Thứ tư, 10/04/2013 12:43 GMT+7
Ngày 02/4, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành văn bản số 823/QĐ-BGTVT công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012.

Ngày 02/4, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành văn bản số 823/QĐ-BGTVT công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012.

Theo đó, Bộ quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10; TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Theo quyết định, kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải này sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.

Bộ GTVT  yêu cầu các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình theo Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT.

Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải này cũng là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định. Ngoài ra Bộ cũng khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2749
Lượt truy cập: 115938163