Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT

Thứ hai, 04/03/2013 15:45 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Công văn hỏa tốc số 1618/BGTVT-CQLXD gửi Tổng cục ĐBVN, các Cục, Tổng công ty, Ban QLDA trực thuộc Bộ và Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Công văn hỏa tốc số 1618/BGTVT-CQLXD gửi Tổng cục ĐBVN, các Cục, các Tổng công ty, các Ban QLDA trực thuộc Bộ và Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT.

Theo đó, ngày 24/12/2012, Bộ GTVT đã có Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành giao thông vận tải. Tiếp đó, ngày 05/01/2013, Bộ GTVT đã có văn bản số 181/BGTVT- CQLXD về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT, hướng dẫn chi tiết việc tự kê khai đánh giá của các Tổ chức tư vấn, đánh giá xác nhận của các Chủ đầu tư.

Ngày 11/01/2013, tại Thông báo số 29/TB - BGTVT về triển khai các Quy định về đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư, Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA tổng hợp kết quả của các đơn vị và gửi báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT): xong trước ngày 15/02/2013.

Tuy nhiên, đến ngày 25/02/2013 mới chỉ có 52 tổ chức TVTK, 41 tổ chức TVGS có báo cáo đánh giá, tự chấm điểm năng lực của đơn vị minh; 32 đơn vị Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn do mình quản lý về Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý hoàn thành việc tự kê khai, đánh giá năng lực của đơn vị mình gửi kết quả về Bộ GTVT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4482
Lượt truy cập: 118543114