Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA

Thứ tư, 24/04/2013 11:45 GMT+7
Sáng ngày 24/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA.

Sáng ngày 24/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các Vụ KHĐT, Tài chính, KHCN, Pháp chế, KCHTGT, TCCB; đại diện lãnh đạo VP Bộ; đại diện lãnh đạo các Cục và Tổng cục chuyên ngành; Trung tâm CNTT; VEC, CuuLong, Tổng công ty Đường sắt, PMU1, 2, 6, 85, Thăng Long, Hồ Chí Minh và một số Sở GTVT địa phương.

Theo đó, ngày 2/4, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Văn bản số 823/QĐ-BGTVT công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2012.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá
việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA

Bộ quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2012 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Theo quyết định, kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT này sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới. Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình theo Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT.

Tại cuộc họp, 2 cơ quan đầu mối trong việc đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư, Ban QLDA là Vụ KHĐT và Cục QLXD đã báo cáo về quá trình thực hiện.

Theo Vụ KHĐT và Cục QLXD, việc đánh giá công bố xếp hạng năng lực là vấn đề cần phải làm nhằm tạo sự công khai, minh bạch và nâng cao năng lực tự đánh giá trong các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA.

Dựa trên quá trình đánh giá, 2 cơ quan đầu mối cũng cho rằng cần phải có ra soát để điều chỉnh một số tiêu chí đánh giá cho phù hợp với thực tế.

Vụ trưởng Vụ KHĐT Nguyễn Hoằng báo cáo về quá trình thực hiện
đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư và Ban QLDA

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Cục, Tổng cục chuyên ngành; các Ban QLDA; các nhà thầu, tư vấn cũng đã cho ý kiến xung quanh vấn đề đánh giá việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư, Ban QLDA.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng các tiêu chí và tham gia đánh giá năng lực các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, Chủ đầu tư, Ban QLDA.

Thứ trưởng cho biết: Việc đánh giá và xếp loại vẫn còn có thiếu sót. Tuy nhiên, việc đánh giá và xếp loại này có tác động tích cực và thể hiện sự công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia vào công tác XDCB của Bộ; cơ sở để các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định.

Thứ trưởng cũng đề cập về những tồn tại sau khi tiến hành công tác đánh giá và xếp loại như: Công tác theo dõi, tập hợp đánh giá chưa được chú trọng; công tác ra soát và kiểm tra lại chưa tốt; một số tiêu chí chưa phù hợp; hệ thống đánh giá chưa toàn diện.

Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan liên quan cần ra soát và làm rõ các thắc mắc của các đơn vị tham gia đánh giá; kiện toàn hệ thống theo dõi đánh giá từ trên xuống dưới; công khai các thông tin đánh giá; các cơ quan, đơn vị cần ra soát lại các tiêu chí đánh giá cho phù hợp; Trung tâm CNTT phối hợp với các cơ quan liên quan để công khai các thông tin về việc đánh giá và xếp loại.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3671
Lượt truy cập: 115797803