Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư cung cấp tài liệu trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến Dự án đường ô tô cao tốc DPEP

Thứ hai, 14/10/2013 10:37
Tài liệu này được chuẩn bị với mục đích trả lời toàn bộ các câu hỏi thường gặp liên quan đến Dự án đường ô tô cao tốc DPEP được nhà đầu tư nêu trực tiếp tại các hội nghị nhà đầu tư.

Cùng với Thư mời tham gia sơ tuyển việc lựa chọn nhà đầu tư thứ hai thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc DPEP (“Dự án” hoặc “DPEP”), Bộ Giao thông vận tải đại diện cho Chính phủ Việt Nam (“GOV”) đã tham dự Hội nghị các nhà đầu tư (roadshows) vào ngày 22 tháng 7 năm 2013 tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 24 tháng 7 năm 2013 tại Seoul, Hàn Quốc và ngày 26 tháng 7 năm 2013 tại Singapore. Tiếp sau đó một hội nghị nhà đầu tư cùng hội nghị tiền thầu đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam ngày 19 tháng 9 năm 2013.

Tài liệu này được chuẩn bị với mục đích trả lời toàn bộ các câu hỏi thường gặp liên quan đến Dự án đường ô tô cao tốc DPEP được nhà đầu tư nêu trực tiếp tại các hội nghị nhà đầu tư.

Tài liệu này độc lập với nội dung trả lời chính thức các câu hỏi bằng văn bản do các nhà đầu tư tiềm năng gửi tới theo các hướng dẫn được quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được đăng riêng biệt trên trang web từ ngày 7 tháng 10 năm 2013.

Những nội dung trả lời các câu hỏi thường gặp này chỉ được dùng cho mục đích chuẩn bị và đệ trình Hồ sơ dự sơ tuyển và cung cấp thêm các thông tin trong Hồ sơ mời sơ. Mục Miễn trừ trách nhiệm được quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển cũng sẽ được áp dụng theo cách tương tự cho những thông tin trong tài liệu này.

Nội dung của tài liệu xem chi tiết tại đây.

Vũ Hoa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8458
Lượt truy cập: 145.675.586