Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư cung cấp tài liệu trả lời chính thức cho các câu hỏi liên quan đến Dự án Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Thứ hai, 14/10/2013 10:50
Tài liệu này cung cấp các câu trả lời chính thức cho các câu hỏi bằng văn bản của các nhà đầu tư tiềm năng tuân theo quy trình đã được quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển.

Liên hệ với Thư mời sơ tuyển nhà đầu tư thứ hai thực hiện Dự án Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết (Dự án hoặc DPEP), Bộ Giao thông vận tải (MOT) đã phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển vào ngày 22 tháng 7 năm 2013 để mời các bên quan tâm nộp Hồ sơ dự sơ tuyển nhằm lựa chọn nhà đầu tư thứ hai thông qua một quá trình đấu thầu cạnh tranh quốc tế.

Tài liệu này cung cấp các câu trả lời chính thức cho các câu hỏi bằng văn bản của các nhà đầu tư tiềm năng tuân theo quy trình đã được quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển.

Các câu trả lời chính thức bằng văn bản này chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là chuẩn bị và đệ trình Hồ sơ dự sơ tuyển tương ứng với Hồ sơ mời sơ tuyển. Mục Miễn trừ trách nhiệm đã quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển cũng sẽ được áp dụng theo cách tương tự đối với các thông tin trong tài liệu này.

Trừ khi có các quy định khác đi, toàn bộ những thuật ngữ bắt đầu bằng chữ viết hoa và các cụm từ dùng trong tài liệu này sẽ được hiểu theo nghĩa đã được quy định trong Hồ sơ mời sơ tuyển.

Nội dung của tài liệu xem chi tiết tại đây.

Vũ Hoa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8501
Lượt truy cập: 145.675.388