Đà Nẵng: Thực hiện đánh giá xếp loại Tư vấn ngành Giao thông vận tải

Thứ năm, 31/01/2013 08:47 GMT+7
Ngày 29/01, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 196/SGTVT-GĐ&QLCL về việc thực hiện đánh giá xếp loại tư vấn ngành Giao thông vận tải để triển khai Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT ban hành quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng ngành GTVT.

Ngày 29/01, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 196/SGTVT-GĐ&QLCL về việc thực hiện đánh giá xếp loại tư vấn ngành Giao thông vận tải để triển khai Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT ban hành quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng ngành GTVT.

Theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Công văn số 181/BGTVT-CQLXD ngày 05/01/2013, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị các Ban QLDA trực thuộc Sở GTVT, các đơn vị điều hành các Dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn trên địa bàn thành phố thực hiện kê khai tự đánh giá theo biểu mẫu như sau:

Đối với việc kê khai tự đánh giá lần đầu: Các tổ chức Tư vấn lập quy hoạch, lập dự án, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát các dự án do Bộ GTVT là Chủ đầu tư, Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư, giao cho Sở GTVT TP Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, thực hiện việc tự kê khai năng lực và tự chấm điểm năng lực của đơn vị mình cho các dự án đã tham gia thực hiện tư vấn từ năm 2008 đến nay theo hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm; các Ban QLDA trực thuộc Sở GTVT, các đơn vị điều hành các Dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư gửi báo cáo đánh giá về các đơn vị Tư vấn đã thực hiện các dự án từ năm 2008 đến nay do đơn vị mình quản lý theo biểu mẫu đính kèm; các văn bản báo cáo và file mềm gửi về Sở Giao thông vận tải, qua Phòng Giám định & Quản lý Chất lượng công trình trước ngày 05/02/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Đối với việc tự kê khai, đánh giá từ năm thứ hai trở đi: Định kỳ hàng năm, các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát cập nhật, gửi báo cáo đánh giá năng lực hoạt động của đơn vị mình và tự chấm điểm theo mẫu quy định đính kèm; các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, các đơn vị điều hành các Dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư cũng gửi báo cáo đánh giá về các đơn vị Tư vấn đã thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý điều hành theo mẫu đính kèm các văn bản báo cáo và file mềm gửi về Sở Giao thông vận tải, qua Phòng Giám định & Quản lý Chất lượng công trình trước ngày 05/02 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn: Sở GTVT Đà Nẵng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4482
Lượt truy cập: 118545930