Xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2012

Thứ năm, 14/03/2013 12:38 GMT+7
Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa có văn bản số 280/CQLXD-TĐ1 gửi các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng GT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Các Sở Giao thông Vận tải, các Ban QLDA: 1, 85, đường Hồ Chí Minh, ATGT, Thăng Long;các Tổng công ty: 1, 4, 5, 6, 8, Trường Sơn, TEDI, TEDI South, Thăng Long; VEC đề nghị có ý kiến đối với dự thảo xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2012.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa có Văn bản số 280/CQLXD-TĐ1 gửi các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng GT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Các Sở Giao thông Vận tải, các Ban QLDA: 1, 85, đường Hồ Chí Minh, ATGT, Thăng Long; các Tổng công ty: 1, 4, 5, 6, 8, Trường Sơn, TEDI, TEDI South, Thăng Long; VEC đề nghị có ý kiến đối với dự thảo xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2012.

Theo Văn bản, thực hiện Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây đựng ngành giao thông vận tải, đến ngày 10/03/2013 Cục QLXD & CLCTGT đã nhận được 71 tổ chức TVTK, 57 tổ chức TVGS có báo cáo đánh giá, tự chấm điểm nàng lực của đơn vị mình gửi về Bộ GTVT. Cục cũng nhận được ý kiến của 37 đơn vị Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án đánh giá năng lực các tô chức tư vấn do mình quản lý.

Theo đó, Cục QLXD & CLCTGT đã dự thảo xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát theo các lĩnh vực (Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy - cảng, Đường Hàng không) theo thứ tự số điểm các đơn vị tự chấm từ cao xuống thấp, kèm theo các đánh giá, nhận xét của các Chủ đầu tư. Để có cơ sở công bố chính thức đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dụng ngành giao thông vận tải năm 2012 trong tháng 3/2013 theo yêu cầu của Bộ GTVT. Cục QLXD & CLCTGT đề nghị các cơ quan trên có ý kiến về bản Dự thảo xếp hạng. Đồng thời các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo Dự thảo xếp hạng năng lực cho các đơn vị Tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo đơn vị Tư vấn còn chưa kê khai hoặc chưa thực hiện đúng theo mẫu quy định, tổng hợp đánh giá và gửi các tài liệu, file mềm máy tính kèm theo gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CLCTGT); Email: cucqlxd@gmail.com  trước ngày 15/03/2013.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4424
Lượt truy cập: 118544679