Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai, 09/09/2013 10:41 GMT+7
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Ninh và ý kiến các Bộ liên quan về việc điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Ninh và ý kiến các Bộ liên quan về việc điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo thực hiện việc đầu tư theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Trao đổi với ông Dương Nghĩa - Hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ được biết, theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-TTg ngày 31/5/2006, trong đó xác định địa điểm xây dựng sân bay Vân Đồn tại khu vực xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nhưng trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, các nhà tư vấn đã nghiên cứu khảo sát và đánh giá đề xuất địa điểm xây dựng sân bay Vân Đồn tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn vì khi đi vào khai thác, mở rộng công suất sẽ phù hợp với tiến độ phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 21/QĐ- TTg ngày 8/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành khảo sát vị trí Quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Bình Dân và các vị trí khác (xã Đoàn Kết). Trên kết quả đánh giá, Bộ Giao thông vận tải đã lựa chọn Cảng hàng không Quảng Ninh tại vị trí xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Để sớm triển khai đầu tư xây dựng sân bay Vân Đồn làm động lực cho phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch vị trí cảng hàng không Quảng Ninh từ xã Bình Dân, huyện Vân Đồn về xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn; đồng thời cho phép UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3422
Lượt truy cập: 116147414