Điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư

Thứ tư, 27/07/2016 14:01
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 2298/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2016 "Về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư"
Theo đó, Bộ GTVT quyết định điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016 của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể số lượng Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu là 410 nhà thầu chiếm tỷ lệ 85,59%; số lượng Nhà thầu xây lắp trung bình là 48 chiếm tỷ lệ 10,03%; só lượng Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu là 21 chiếm 4,38%.
Bộ cũng quyết định điều chỉnh, bổ sung về kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư. Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (MSNT: 6000234922) và Công ty Cổ phần Xây lắp & Cơ khí cầu đường (MSNT: 0100104891) được đánh giá là Đáp ứng yêu cầu; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (MSNT: 0200157840) được đánh giá, xếp loại Trung bình; đồng thời Xóa tên trong danh sách công bố đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận.
Chi tiết xem tại đây
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6398
Lượt truy cập: 133.923.860