Tài liệu hướng dẫn Phần mềm đăng ký quản lý nhà nước

Thứ năm, 11/08/2016 15:48 GMT+7

Tài liệu hướng dẫn Phần mềm đăng ký quản lý nhà nước

Giao diện đăng nhập hệ thống

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực truyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

Tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai.

In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê khai tài sản nhà nước.

Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tài liệu hướng dẫn Phần mềm đăng ký quản lý nhà nước xem tại đây.

 

Nguồn: Vụ Tài chính

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:554
Lượt truy cập: 61604608