Thông tin về Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Thứ sáu, 01/07/2016 09:53 GMT+7

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành

Sau hơn 20 năm thực hiện, từ 80 cơ sở đào tạo lái xe ban đầu, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô và cung cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác sát hạch lái xe đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo quy định. Đến nay, toàn quốc đã có 325 cơ sở đào tạo lái xe ô tô (Trong đó: 129 cơ sở công lập có kinh phí đầu tư 100% từ ngân sách, 41 cơ sở công lập sử dụng một phần kinh phí ngân sách và một phần xã hội hóa, 155 cơ sở tư thục) và 105 trung tâm sát hạch lái xe (Trong đó: 29 trung tâm có kinh phí đầu tư 100% từ ngân sách, 9 trung tâm sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách và một phần xã hội hóa, 63 trung tâm có kinh phí đầu tư 100% xã hội hóa).

          Cùng với sự phát triển về số lượng, cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại hóa, như: sân tập lái từ các bài thi theo hình thức dựng hình tại các khu đất đến nay đã được bê tông hóa hoặc rải nhựa, chuẩn hóa các hình thi phù hợp với các tình huống trong thực tế; xe tập lái ban đầu chủ yếu là xe có tuổi đời cao đến nay xe có tuổi đời dưới 10 năm đã đạt đến 60%; đội ngũ giáo viên đã từng bước được chuẩn hóa theo quy định về chuẩn giáo viên dạy sơ cấp nghề; hình thức sát hạch ban đầu thô sơ từ việc xếp cọc cho các hình thi trên sân sát hạch, chấm thi thủ công trực tiếp bởi sát hạch viên, kết quả hoàn toàn phụ thuộc người chấm thi, kết quả sát hạch không được công khai minh bạch, dễ dẫn đến tính trạng tiêu cực. Đến nay toàn bộ quá trình thi (bao gồm các bài thi: lý thuyết, thực hành trong sân sát hạch và thực hành trên 2 km đường giao thông công cộng) đã được tự động hóa do máy tính, thiết bị chấm điểm tự động thực hiện, hạn chế tối đa sự tác động của con người vào kết quả sát hạch. Quá trình sát hạch và kết quả sát hạch của từng thí sinh được công khai trên màn hình đặt tại Phòng Hội đồng thi và Phòng chờ của thí sinh để mọi người theo dõi giám sát. 

          Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở đào tạo ô tô và trung tâm sát hạch lái xe vi phạm hoặc không duy trì được các điều kiện về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, kỹ thuật chuyên môn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nói chung do thiếu chế tài nghiêm minh.

          Trước đây, việc quy định điều kiện hoạt động đào tạo lái xe và cung cấp dịch vụ phục vụ công tác sát hạch lái xe chủ yếu được quy định tại các Thông tư hướng dẫn, độ ổn định không cao, một số quy định chưa thống nhất và còn chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, nên thời gian thực hiện đầu tư, xây dựng của các tổ chức, cá nhân còn khó khăn và kéo dài.    

Vì các lý do nêu trên, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe là cần thiết để triển khai Luật Đầu tư  năm 2014 và cụ thể hoá các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

4. Nội dung chủ yếu

a) Nghị định số 65/2016/NĐ-CP gồm 04 Chương, 27 Điều và 12 Phụ lục.

b) Các nội dung chủ yếu của Nghị định:

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động có liên quan đến kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe tại Việt Nam.

Theo Nghị định, điều kiện chung của cơ sở đào tạo lái xe ô tô được quy định: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Cũng theo Nghị định, điều kiện chung của trung tâm sát hạch lái xe đó là: Được thành lập theo quy định của pháp luật; Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2 được xây dựng phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm sát hạch của Bộ Giao thông vận tải; trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, diện tích trung tâm sát hạch lái xe được Nghị định quy định như sau: Trung tâm loại 1 có diện tích không nhỏ hơn 35.000 m2; trung tâm loại 2 có diện tích không nhỏ hơn 20.000 m2; trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2;

Nghị định cũng quy định cụ thể các thủ tục như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động; Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

                                                          
BÌNH LUẬN
  

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2868
Lượt truy cập: 115685066