Bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN

Thứ sáu, 28/10/2016 14:13
Ngày 27/10/2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 3369/QĐ-BGTVT về việc bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo đó, điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1438/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016, số 2298/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2016 của Bộ GTVT như sau: Trong tổng số 480 Nhà thầu xây lắp, mức độ đáp ứng yêu cầu gồm 411 nhà thầu, đạt 85,62%; Nhà thầu xây lắp trung bình gồm 48 nhà thầu đạt 10,01%; Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu gồm 21 nhà thầu, chiếm 4,37%.

Đồng thời, Quyết định này bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư là Công ty Cổ phần thảo Nguyên với mức độ đáp ứng yêu cầu.

Quyết định cũng nêu rõ, mức độ đáp ứng của Nhà thầu được bổ sung thay thế số lượng kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng của Nhà thầu tại Quyết định số 1438/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016, số 2298/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2016 của Bộ GTVT. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này được giữ nguyên theo các nội dung đã được công bố tại Quyết định số 1438/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016, số 2298/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2016 của Bộ GTVT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5731
Lượt truy cập: 133.919.668